Uw persoonlijke hulp, op weg naar
financiële onafhankelijkheidBent u op zoek naar ondersteuning in uw financiële administratie? Zit u momenteel in een situatie waarin u zoveel zorgen het hoofd moet bieden dat u juist de financiën er niet bij kunt hebben? Wij willen u daar graag bij helpen. Zodat de donkere wolken boven uw hoofd weer plaats maken voor de zon!

Wij zijn ons er van bewust dat geen enkele situatie of persoon hetzelfde is. Maatwerk is daarom een vereiste om tot een concrete oplossing te komen die ook op termijn werkbaar en leefbaar is. Daarom willen wij samen met u kijken naar uw situatie en een plan van aanpak maken hoe we het beste tot een oplossing kunnen komen waar alle betrokken partijen gelukkig mee kunnen zijn. We willen snel en effectief reageren op situaties die onmiddellijk actie vragen.

Met 10 jaar praktijkervaring in de wereld van budgettering en schuldhulpverlening menen wij u professioneel hulp te kunnen bieden. Professioneel, maar ook persoonlijk. Daarom maken wij graag eerst kennis met u, zodat u weet met wie u te maken heeft, en hoe wij te werk gaan. Indien u na het gratis en vrijblijvende kennismakingsgesprek besluit om onze dienstverlening aan te nemen, stellen we een plan van aanpak op zodat u duidelijk weet wat u van ons kunt verwachten en wat uw rechten en plichten zijn.Onze dienstverlening is beschikbaar voor:
 • Iedereen die hun financiën tijdelijk, of voor langere tijd niet zelf kunnen doen.
 • Van jongvolwassenen tot senioren.
 • Met en zonder schulden.
 • Als het gewoon even te veel is om het zelf te doen vanwege persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld een pijnlijke scheiding, of vanwege het feit
  dat u zelf veelal niet op uw thuisadres aanwezig bent door uw werk. Dan
  geeft het rust om er op te kunnen vertrouwen dat uw administratie wel
  wordt afgehandeld en dat er adequaat wordt gereageerd op vragen van
  andere instanties.
Het kan gewoon erg lastig zijn tegenwoordig om uw administratie te blijven doen,
om wat voor reden dan ook. Wij nemen deze zaken van u over zodat u zich daar
geen zorgen over hoeft te maken.Wij zijn gespecialiseerd in het financieel beheer voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn om hun financiële zaken goed te beheren. Hiervoor bieden wij beschermingsbewind en inkomstenbeheer aan.

 • Beschermingsbewind

  Beschermingsbewind is ingesteld voor meerderjarigen die vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren. Dit kan van tijdelijke aard zijn, door psychische overbelasting of ziekte, maar kan ook langdurig of zelfs blijvend worden ingezet.

  Een onderbewindstelling (beschermingsbewind) dient aangevraagd te worden bij de kantonrechter. Deze aanvraag verzorgen wij voor u, zodra u instemt met ons dienstverlening. Het voordeel van een professioneel bewindvoerder ten opzichte van hulp door familie en/of vrienden is dat er geen conflictsituatie of misbruik kan ontstaan binnen deze kringen.

  Iemand die onder bewind is gesteld, draagt niet meer zelf de zorg en verantwoordelijkheid voor de eigen financiën. Hiervoor wordt de bewindvoerder benoemd door de kantonrechter. De kantonrechter bepaalt welke goederen (bijvoorbeeld spaargeld, inkomen, woning) onder bewind komen te staan en roept de bewindvoerder jaarlijks op om rekening en verantwoording af te leggen. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat uw financiën goed worden beheerd.

  Indien er sprake is van een schuldensituatie zal er eerst worden gekeken naar de samenstelling van de schulden. Als beschermingsbewindvoerder zijn wij namelijk niet verantwoordelijk voor het oplossen van problematische schulden. Hiervoor moet volgens onze wetgeving een gespecialiseerde schuldhulpverlener worden ingeschakeld. Indien het echter mogelijk is om binnen redelijke termijn alle schulden geheel af te betalen, dan mogen wij hiervoor wel betalingsregelingen treffen en deze opnemen in uw budgetplan.

 • THUISADMINISTRATIE / BUDGETCOACHING

  Indien u denkt dat u genoeg heeft dat er éénmalig iemand met u meekijkt in uw administratie en/of u helpt met het ordenen van uw papieren, dan betaald u deze dienstverlening per uur. Indien tijdens dit contact blijkt dat er toch wat meer en/of wat vaker hulp nodig is om het goed op de rails te zetten zouden we kunnen afspreken dit maandelijks even met elkaar door te nemen. U blijft hierbij zelf verantwoordelijk voor het ontvangen en doorlezen van uw post, en u blijft zelf uw geld beheren. Laat uw contactgegevens achter op deze site zodat ik hiervoor een afspraak met u kan maken.


Als er zorgen zijn, is de normale gang van zaken niet meer zo vanzelfsprekend. De normale dagelijkse dingen proberen we door te laten gaan op de automatische piloot, maar het is bijna onoverkomelijk dat er fouten gemaakt worden, en het is een zekerheid dat er tijd verloren gaat doordat de fouten gecorrigeerd moeten worden. Ook heeft men de gedachten er gewoon niet bij , en zijn er vaak momenten waarop gewoon niets wordt gedaan. Onder bepaalde omstandigheden heel begrijpelijk. Echter nooit gewenst. Productiviteit is en blijft belangrijk, niet alleen voor de werkgever, maar ook voor de werknemer. Een werknemer die met plezier naar zijn werk gaat, omdat er geen zorgen zijn thuis, is productiever en creatiever dan de collega met zorgen thuis. Vooral als het gaat om financiële zorgen.

Als werkgever kunt u de eerste signalen misschien al opmerken door uw persoonlijk contact met uw werknemer. In een later stadium zult u er niet omheen kunnen, als schuldeisers zich gaan melden om beslag te leggen op het loon van uw werknemer. Aan dit verzoek bent u verplicht gehoor te geven, ook al brengt het een behoorlijke administratieve rompslomp met zich mee. Daarbij is niet iedereen op de hoogte van de wettelijke berekeningen die gehandhaafd moeten worden door de schuldeiser. Hierdoor wordt er vaak een te hoog beslag gelegd waardoor de schuldenaar, uw werknemer, nog dieper in de problemen komt.

Zoals met alles is het beter te voorkomen dan te moeten genezen. Indien u merkt dat een werknemer gebukt gaat onder financiële zorgen, zou u er goed aan doen, om hen door te verwijzen naar een financiële hulpverlener. Dit kan in diverse vormen worden aangeboden, van budgetbeheer tot budgetcoaching, en van beschermingsbewind tot schuldhulpverlening.

De kosten die dit met zich meebrengt worden veelal door de gemeente vergoed middels bijzondere bijstand, mits de aanvrager een inkomen op bijstandsniveau heeft. Indien deze aanvraag niet wordt toegekend zouden deze kosten voor de werknemer zelf komen. Wij zijn er persoonlijk van overtuigd dat deze kosten niet thuis horen in het budget van iemand die financieel al is vast gelopen. Daarbij zijn wij er ook van overtuigd dat, als de werkgever deze kosten voor zijn rekening zou willen nemen zo lang het noodzakelijk is, dat de werknemer minder spanning met zich meebrengt naar de werkplek waardoor er minder ziekteverzuim en weer meer productie is. In principe worden de kosten van de financiële hulpverlening dan automatisch terugverdient!

Indien u als werkgever geconfronteerd wordt met overbelaste werknemers en/of loonbeslagleggers zouden wij graag onze diensten willen aanbieden als financieel hulpverlener. Ons doel zal zijn om de financiële administratie van uw werknemer op orde te krijgen. Corrigeren waar nodig, en stabiliseren, dat is het uitgangspunt. Daardoor zal er weer meer productiviteit op de werkvloer zijn. Daarnaast zal het uiteindelijke resultaat zijn dat u als werkgever geen last meer zult hebben van loonbeslagleggers. Hetgeen weer tijdbesparend zal zijn voor uw afdeling loonadministratie!Zodra wij een verzoek aanvraag voor hulp ontvangen maken wij binnen 5 werkdagen een afspraak met de betrokkene om uitleg te geven over de diverse vormen van hulpverlening. Deze kennismaking is gratis en puur informatief. Indien betrokkene de samenwerking wenst voort te zetten volgt er een intakegesprek waarbij we de gehele financiële administratie doornemen. Op basis van dit intakegesprek wordt er een indicatie gesteld voor het te doorlopen traject. Dit traject heeft als doel om de aanvrager uiteindelijk weer zelfredzaam te laten zijn op financieel administratief gebied maar hier wordt geen termijn aan vastgesteld. De situatie is namelijk voor iedereen anders, en zal dus individueel moeten worden bekeken. Indien de hulpvrager akkoord gaat met het aangeboden traject, wordt er een dossier gevormd van alle gegevens.Onze normale werkzaamheden die wij voor de klant verzorgen zijn o.a.:
 • De betaling van de financiële verplichtingen zoals o.a. vaste lasten
 • Het verzorgen van de belastingaangifte (box 1)
 • Het aanvragen van huurtoeslagen
 • Het aanvragen van uitkeringen en andere voorzieningen
 • Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen
 • Het indienen van de AWBZ
 • Het afsluiten van verzekeringen
 • Contact onderhouden met diverse instellingen inzake het financieel beheer
 • De behandeling/doorzending van de post
LET OP:

Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor het oplossen van uw schulden. Wel bemiddelen wij richting schuldeisers, en zullen zorg dragen voor het aanvragen van een schuldregeling bij de instantie die daarvoor is aangewezen door de sociale dienst van uw gemeente.


Verder moeten wij bij de jaarlijkse verantwoording die we moeten afleggen aan de kantonrechter, onderstaande zaken rapporteren:
 • Het totaal van al het ontvangen inkomen in afgelopen jaar
 • Het totaalbedrag van alle uitgaven in afgelopen jaar
 • Een overzicht van de betaalde schulden (indien van toepassing)
 • Een overzicht van de nog te betalen schulden voor zover bekend (indien van toepassing)
 • Het saldotegoed van het begin en het eind van de periode waarover verantwoording moet worden afgelegd


Download (*) alle benodigde documenten en formulieren direct naar uw eigen pc. Dit zijn PDF bestanden en kunt u digitaal invullen of direct uitprinten.


* Om deze bestanden te kunnen bekijken heeft u een programma nodig wat met pdf bestanden overweg kan. Wij raden u hiervoor Adobe Reader aan. Zie onderstaande links om Adobe Reader te downloaden. Voor het openen van een .zip bestand dient u een programma op uw computer geinstalleerd te hebben dat overweg kan met .zip bestanden.
Enkele voorbeelden hiervan zijn: WinZip en WinRar.

Aangesloten bij branchevereniging NBPB.


Eefje Torsius
Postbus 185
3960 BD WIJK BIJ DUURSTEDE

KVK 55904203
BTW NL 1933.726.54.B01
ABN AMRO NL94 ABNA 0434 7421 98

e.torsius@credo-info.nl
www.credo-info.nl
06 - 53754548

Beschikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur.

ER WORDEN GEEN NIEUWE KLANTEN OPGENOMEN!


Neem contact met mij op

Heeft u liever dat wij contact met u zoeken? Klik hier.